Nhận diện thương hiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu là gì?

Hệ thống nhận diện thương hiệu là một tập hợp các yếu tố hữu hình của thương hiệu (như tên gọi, logo, màu sắc, yếu tố đồ họa, biểu tượng, tài liệu marketing …), chúng phối hợp cùng nhau để định dạng và phân biệt thương hiệu này với thương hiệu khác trong tâm trí khách hàng.

Tầm quan trọng của hệ thống nhận diện thương hiệu?

  • Giúp chứng minh bạn thực sự làm kinh doanh chuyên nghiệp.

  • Giúp thu hút khách hàng mới

  • Tăng cường sự tin tưởng của đối tác, khách hàng, nhà đầu tư

  • Giúp bạn dễ dàng được nhớ hơn

  • Giúp bạn phân biệt và nổi bật trong ngành của bạn

  • Giúp công ty bạn có vẻ “to lớn hơn” so với thực tế

  • Để thu hút nhà đầu tư hoặc để dễ dàng chuyển nhượng

  • Để giải thích bạn đang kinh doanh gì

  • Đáp ứng tiêu chuẩn trong ngành hay tiêu chuẩn kinh doanh hiện đại

Dịch vụ của chúng tôi

Kimmediavietnam.com cung cấp giải pháp toàn diện về thiết kế nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp:

Leave a comment here